auverg
aktuality vystavy vycvik kontakt

 

Výcvik

Zkušební řád

Termíny zkoušek

 


 

Zkušební řád

Zkoušky ohařů v ČR


Zkoušky vloh ZV ­ zde se posuzují vrozené vlohy psů, pes nejlépe prokáže své vlastnosti dosud neovlivněné vyšším stupněm výcviku. Předměty zkoušek ­ vrozená chuť k práci, hledání ve třech kritériích-rychlost,vytrvalost a styl, vystavování, postupování, nos, klid před zvěří pernatou, klid před zvěří srstnatou, chování po výstřelu, zájem o stopu zvěře, vodění na řemeni a poslušnost.

Podzimní zkoušky PZ ­ jsou zkouškami, jejichž úspěšné absolvování kvalifikuje ohaře jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře. Předměty: společný hon, hledání, vystavování, postupování, nos,klid před zvěří pernatou, klid před zvěří srstnatou, chování po výstřelu, dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté, přinášení vlečené pernaté a srstnaté zvěře na dálku v poli, přinášení pernaté zvěře, přinášení srstnaté zvěře, vodění na řemeni, přinášení kachny z hluboké vody s výstřelem
 a  poslušnost

Lesní zkoušky LZ
­ jejich absolvováním získává ohař loveckou upotřebitelnost k dohledávání zvěře v lesních honitbách. Předměty : přinášení lišky přes překážku, šoulačka s odložením, práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře, přinášení vlečné lišky a zajíce na dálku v lese, vyhánění zvěře z houštin, slídění, dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře, dohledávka pohozené lišky, nos, chování na stanovišti, klid před zvěří pernatou, klid před zvěří srstnatou, chování po výstřelu, přinášení pernaté, srstnaté
a škodné zvěře, vodění na řemeni, poslušnost

Speciální zkoušky z vodní práce VP ­ na těchto zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň výcviku a získává upotřebitelnost při společných honech na vodní zvěř. Předměty : ochota k práci v hluboké vodě, přinášení kachny z hluboké vody, nahánění a dohledávka střelené kachny v rákosí, dohledávka v rákosí, poslušnost, klid na stanovišti.

Všestranné zkoušky VZ ­ na těchto zkouškách  musí pes prokázat vyšší stupeň upotřebitelnosti  v lovecké praxi, zde  dokazuje, že je upotřebitelný pro jakoukoliv práci na povrchu. Podmínkou účasti  na VZ je absolvování PZ nebo LZ. Jednotlivé disciplíny -  práce na poli, práce ve vodě a druhý den  práce v lese  jsou totožné jako u PZ, LZ a VP

Memoriál Richarda Knolla MRK ­ je vrcholná soutěž ohařů v ČR o titul Všestranný vítěz ČR .­Úspěje-li vítěz
v I. ceně obdrží titul CACT. Nominuje se na ni 20 ohařů s nejvyšším bodovým ohodnocením ze všech Všestranných zkoušek konaných v sezóně v ČR.

Memoriál Karla Podhajského MKP ­ je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR o titul Vítěz MKP se zadáváním titulů CACIT a CACT. Účastní se ho 20 psů ­ 10 z ČR = nejlepších 10 z MRK, a 10 ze zahraničí

Field Trial právo účasti mají všichni  ohaři bez věkového omezení. Hodnotí se následující disciplíny : nos, styl hledání, vystavování, rychlost a vytrvalost, držení hlavy, přiznávání, postupování, chování po výstřelu, chování před zvěří srstnatou, chování před zvěří pernatou. Pořádá se jarní a podzimní v několika kategoriích. Pro anglické ohaře a pro kontinentální ohaře  jiné posuzování práce
s ohledem na plemeno.


 

   
stenatkaknihakontaktfrenchenglishdeutsch