auverg gordon
aktuality vystavy foto kontakt

 

Gordonsetr
(Gordon Setter)

Portrét plemene

Naši chovní jedinci

Plánované vrhy

Aktuální vrhy

Historie chovu

 

 

O původu skotského setra neboli gordonsetra je mnoho dohadů a ani anglická literatura není v této otázce jednotná. Jako nejvěrohodnější je uváděna následující verze.

Na zámku vévodů Gordonů byli odedávna chováni angličtí setři, a to v oblíbené barvě - tricolor, tj. bílo-černo-pálené. Jeden z podřízených ošetřovatelů čtvrtého vévody z Godonu sira Alexandra (1743-1827), po němž bylo jako po jednom ze zakladatelů černého setra s pálením později plemeno pojmenováno, náhodně zkřížil fenu setra s černě pálenou kolií. Tato kolie byla místního rázu, od dnešní kolie se lišila robustní silnou postavou, zavalitou mohutnou hlavou a sudovitým hrudníkem. Produkty tohoto spojení se vévodovi velmi líbily a proto kříženci byli ustáleni v jednotný typ a později v plemeno. Vybraní jedinci byli chovatelsky zlepšováni v loveckých vlastnostech, to se celkem dařilo, ovšem objevovaly se velké bílé znaky, u některých se vyskytovala robustnější stavba těla a chyběla jim setrovská elegance. Tento stav je popisován již v roce 1650.

Největšího pokroku bylo dosaženo počátkem 18. století. Byli přikříženi černo-červení bloodhoundi (angličtí barváři), snad i rotvajleři, kteří dali gordonům do vínku cenné stopařské vlastnosti. Dále již to byla otázka cílevědomého výběru, aby byly vymýceny nežádoucí exterierové znaky po koliích, bloudhoundech i po rotvajlerech. Některé tyto exteriérové znaky se dodnes zachovaly a právě jimi se gordonsetr liší od ostatních setrů, jako například méně spáditá záď, sudovitější tvar hrudníku apod. Po přikřížených plemenech gordonsetr zdědil i některé schopnosti, kterými se rovněž liší od ostatních setrů, a to například větší dispozicí
pro všestrannou práci.

Mnozí autoři uvádějí, že chovatelé gordonsetrů si od nepaměti na kontinentě vypomáhali přikřížením irského setra. Docházelo jistě k určitému osvěžení krve, ale zároveň ke ztrátě typu a mnohdy i pro gordona specifických vlastností. U nás byl tento postup od roku 1935 definitivně zakázán. Přesto se ještě i dnes ve vrzích sice zcela ojediněle objevují "červení gordoni". Při výskytu takovýchto negordonských jedinců chovatel je obvykle zatají
a ihned utratí. Pro plemeno je velmi škodlivé, když se o tom poradce chovu nedozví.


Standard F.C.I. č. 6 /25.09.1998/F

Původ: Velká Británie

Datum zveřejnění platného standardu: 14.6.1987

Použití: stavěcí pes (ohař)

Klasifikace F.C.I.: Skupina 7                   stavěcí psi (ohaři)
                                  Sekce 2.2                   stavěcí psi britští a irští; setři;
                                  S pracovní zkouškou.

Celkový vzhled:
Tento pes je lovecký, stavěný pro cval, jeho vzhled odpovídá typu huntera (loveckého koně), schopného snést zatížení. Jeho stavba musí být celkově harmonická.

Použití / povaha:
Je to pes inteligentní, schopný, působící důstojně. Je hrdý, společenský, od přirozenosti ušlechtilý a klidný.

Hlava:
Je spíše hluboká než široká. Vzdálenost od týlního hrbolu ke stopu je větší, než od stopu k nosu. Oblasti nad i pod očima jsou suché, dobře modelované.

Oblast mozková:
Mozkovna: je mírně zaoblená. Nejširší je mezi ušima. Je širší, než nosní hřbet, s výrazným týlním hrbolem.
Stop: výrazný.

Část obličejová:
Nos: je velký a široký, s otevřenými nozdrami, černý.
Nosní partie: je dlouhá, její linie jsou téměř rovnoběžné. Není
špičatá ani úzká. Její výška se nesmí rovnat její délce.
Pysky: nejsou volné (větrné); Jejich okraje jsou výrazně vykresleny. (ohraničené) (Pálení na jejich okrajích je výrazné?)
Čelisti / zuby: čelisti jsou silné a mají perfektní kompletní nůžkový skus, což značí, že horní řezáky překrývají spodní v těsném kontaktu a jsou správně postaveny v dásních.
Líce: jsou tak málo vyplněné, aby hlava byla suchá.
Oči: ani příliš zapadlé, ani vystouplé, ale uložené dostatečně hluboko v očních jamkách. Jejich výraz je milý a inteligentní. Jsou tmavě hnědé a zářivé.
Uši: středně dlouhé a jemné. Zavěšené nízko a visící těsně podle hlavy.
Krk: dlouhý, suchý a klenutý (horní linie je konvexní), bez laloku.
Tělo: středně dlouhé.
Bedra: široká a mírně klenutá.
Hrudník: hluboký, nepříliš široký. Žebra jsou dobře klenutá, dosahující dost dozadu.

Ocas:
Rovný nebo mírně prohnutý; nesmí délkou přesahovat hlezenní kloub. Je nesen horizontálně ve výši hřbetní linie nebo pod ní. U kořene je silný, ke špičce se zeštíhluje. Vlajka, která začíná hned u kořene, je tvořena rovnou dlouhou srstí, která se směrem ke špičce zkracuje.

Končetiny:
Hrudní končetiny: silné, se silnými rovnými kostmi.
Lopatky: lopatky jsou dlouhé a skloněné dozadu (šikmé), ploché, široké a přiléhající ke kohoutku. Jsou dobře pohyblivé.
Lokty: jsou nízko a přiléhají k tělu.
Záprstí: rovné.

Pánevní končetiny:
Pánevní končetiny jsou od kyčlí k hlezennímu kloubu dlouhé, silné a svalnaté. Od hlezenního kloubu k zemi jsou silné a krátké. Od hlezenního kloubu k zemi jsou rovně postavené. Sklon pánve se blíží horizontále.
Podkolení: jsou správně úhlená.
Tlapky: jsou oválné, prsty jsou sevřené a správně klenuté. Mezi prsty je mnoho srsti. Hrboly prstů jsou plné a polštářky silné.

Pohyb:
Pohyb je pravidelný, uvolněný a lehký, s výraznými impulsy vycházejícími ze zádi.

Vzhled:
Srst: na hlavě, na přední straně nohou a na konci uší je srst krátká a jemná, ale na všech ostatních částech těla je středně dlouhá, rovná, bez kudrlin či zvlnění. Praporce na horní partii uší jsou dlouhé a hedvábné. Praporce na zadní straně běhů jsou dlouhé, jemné a rovné. Praporce jsou rovněž na břiše a mohou dosahovat až na hrudník a hrdlo. Praporce jsou co nejrovnější a prosté zvlnění či zkudrnacení.

Zbarvení:
Intenzivní zářivě uhlově černá, bez měděného nádechu, s jasně kaštanovými znaky pálení. Výskyt černých šmouh je přípustný na prstech a pod čelistmi. Pálení: dvě výrazné skvrny nad očima, jejichž průměr není větší jak 2 cm. Po stranách čenichu pálení nesmí dosahovat výš, než k základně nosu (nozder). Podobá se stuze, která lemuje z jedné stany na druhou nos a je výrazné. Na hrdle a na hrudi jsou dvě výrazné skvrny, jasně ohraničené. Znaky na vnitřní straně zadních nohou a stehen dosahují na přední stranu podkolení a dále pokrývají vnější stranu zadních nohou od hlezen až na prsty. Na předních nohou pálení dosahuje zezadu až k lokti a zepředu na zánártí či o málo výše. Pálení je také okolo konečníku. Je přípustná také velmi malá bílá skvrna na hrudi. Jakékoli jiné barvy nejsou přípustné.

Výška:
Kohoutková výška:

Psi: 26 palců (66 cm)
Feny: 24,5 palce (62 cm)

Váha:

Psi: 65 angl. liber (29,5 kg)
Feny: 56 angl. liber (25.5 kg)

Chyby: Všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a podle stupně jejich vlivu na zdraví a dobrý stav psa.
Všechny viditelné fyzické či psychické anomálie jsou diskvalifikující.

NB:
Psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.


Soubor minimálních požadavků, jejichž splnění je podmínkou zařazení psa nebo feny do chovu v ČPSK.

Rtg na dysplasii kyčelních kloubů - max. 2/2
Exteriér výborná nebo velmi dobrá -  jakákoliv oficiální výstava, nutný zápis v rodokmenu: ocenění, chrup, výška, barva oka. V den posuzování musí být pes nebo fena starší 12-ti měsíců, posouzení musí proběhnout na výstavě v ČR.
Vrozené pracovní vlastnosti se ověřují:
buď na zkouškách typu Field Trials (včetně Derby) a to  typ "couple " nebo " solo" s oceněním alespoň 6 bodů,
nebo na zkouškách loveckého typu dle řádů Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ), tzn.

  • Zkoušky vloh (ZV),
  • Podzimní zkoušky (PZ)
  • Všestranné zkoušky (VZ).

Na těchto zkouškách musí pes/fena získat následující známky:


Kritérium

Známka

Hledání 

3

Vystavování   

4

Vrozená chuť k práci  

4

Postupování   

3

Nos  

4

Poslušnost   

2

Klid po výstřelu   

3

Podmínkou je, že pes musí na některých z těchto zkoušek uspět (cena nerozhoduje) a dosáhnout výše uvedených známek.
Tyto chovné podmínky platí v Českém pointer a setter klubu pro psy i feny stejně. Podmínky v Moravskoslezském klubu by měly být podle nařízení ČMKU stejné, ale nejsou.


   
stenatkaknihakontaktfrenchenglishdeutsch