auverg
aktuality foto kontakt


Na tomto odkazu budou postupně zveřejněna všechna jednáni klubu a korespondence.
dopis ČPSK, ve kterém je mi oznámeno pozastavení chovatelského servisu

mé odvolání proti tomu (náhled je odkaz na pdf soubor)

má stížnost na Z. Hejzlara (náhled je odkaz na pdf soubor)

Následné vyjádření klubu MSKAO:

-------- Původní zpráva --------
Od:
Datum: 13.1.2015
Předmět: Re: Re: Fwd: stížnost a odvolání

Vážený pane předsedo,
děkuji Vám za odpověď.
Pořadatel výstavy je s tímto incidentem pochpitelně seznámem vzhledem k tomu, že se jedná o porušeni jednaciho řádu FCI nikoliv o protest na výstavě. Současně také o porušeni stanov ČPSK. Pravda , nejsem podrobně seznámena se stanovami MSKAO.Nicméně Vám děkuji za vyjádřeni postoje výboru klubu k chování člena MSKAO na kynologických akcích. Dává dostatečný prostor utvořit si obraz jeho struktury.

S pozdravem
K.Kocúrová

-------- Původní zpráva --------
Od: Jiří Veselý
Datum: 13.1.2015
Předmět: Re: Fwd: stížnost a odvolání

Vážená paní Kocúrová,
kontrolní komise MSKAO, z.s se Vaší stížností zabývala a neshledala vztah k našemu klubu. Pokud máte za to, že jste byla jakýmkoli způsobem poškozena na svých právech, a tuto věc jste neřešila přímo na místě incidentu s pořadatelem výstavy, doporučujeme věc řešit soudní cestou. Pokud se dovoláváte ve svém dopise svědectví paní Mgr. Rokůskové a paní Horákové, musíte se spojit s nimi. S pozdravem

Jiří Veselý, předseda MSKAO


Zde je pokračování korespondence uvedené níže na této stránce:

-------- Původní zpráva --------
Od: liborkunt
Datum: 8.2.2015
Předmět: Re: Re: Re: Fwd:

Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU ze dne 15.12 2014, Maškova 3, Praha 8 Přítomni: L. Křeček, I. Šestáková, E. Novotná Program:
b) Z klubu Český pointer a Setter klub přišlo oznámení o pozastavení chovatelského servisu pro CHS "Dama Krkonoše" na základě nedodržení žádosti klubu o testy paternity u vrhů "P" a "R" u plemene Gordonsetr. Chovatelka odmítla součinnost ve věci přešetření paternity u sporných vrhů. Podezření na krytí nechovným psem Fangygun Pesciolino d'Oro for Dama (ČLP/GS/6218) namísto v PP uváděným GS Dastin Dama Krkonoše (ČLP/GS/5248) v CHS "Dama Krkonoše" Chovatelky Květuše Kocúrové bylo řešeno na Komisi pro chov a zdraví 3. 11. 2014. RPK navrhuje, aby P ČMKU zvážilo nařízení paternity. V opačném případě RPK navrhuje zrušení PP těchto vrhů a pozastavení zápisů na CHS

.... bohužel jste si opět vytáhla to co se vám hodí! Podstatná informace je v bodu b., b) P ČMKU souhlasí. Do 31.1.2015 odebrat vzorky, poslední termín dodání výsledků do 28.2.2015. Odběr je třeba provést za přítomnosti zástupce klubu. Bohužel jste námi předložený termín, který byl stanoven na 6.2. v 17 hodin již po druhé odmítla.Mělo by být ve Vašem zájmu učinit veškeré kroky k tomu aby bylo patrno se kterým krycím psem jste kryla, protože chovatel je zodpovědný za svůj chov.Klub jen postupoval správně a to tak, že vás vyzval k umožnění odebrání vzorků, bohužel jste tuto možnost odmítla a proto klub předal tento problém nadřízenému orgánu, který nařídil nové odebrání vzorků-. Výbor klubu opět podal vstřícnou ruku chovatelce, kterou zaštiťuje, ale opět byl odmítnuta a naopak osočen v nedůvěru chovatelky, proto nám nic jiného nezbývá než to poslat zpět nadřízenému orgánu se závěrem: neposkytnutí součinnosti v druhém daném termínu. S pozdravem, Kunt

---------- Původní zpráva ----------
Od: damakrkonose@seznam.cz
Komu: liborkunt
Datum: 8. 2. 2015 5:09:05
Předmět: Re: Re: Re: Fwd:

Pane předsedo,
moji gordoni mají jednotnou b arvu.
Při našem tel. hovoru jsme se domlouvali na odběru za vaší účasti v jiné laboratoři a v jiném termínu. Svůj dotaz ksem vznesla současně i má ČMKU. Myslím ten, který jste z předchozí komunikace vymazal. Kocúrová

-------- Původní zpráva --------
Od: liborkunt
Datum: 7.2.2015
Předmět: Re: Re: Fwd:

Paní Kocúrová,
zde je zápis ČMKU :Zápis z Rady plemenných knih ze dne 15.12.2014 PŘÍLOHA 4 a) P ČMKU nesouhlasí a doplňuje: Garantem za plemeno je klub a ten má v kompetenci s ohledem na platný standard i gesci za barvy. Nejsou-li pevně dány barvy ve standardu konkrétního plemene, domluví se klub s příslušným pracovníkem PK na nově používaném vzorníku (ideálně do 10 používaných barev). Nedojde-li k dohodě, rozhodne o barvách P ČMKU b) P ČMKU souhlasí. Do 31.1.2015 odebrat vzorky, poslední termín dodání výsledků do 28.2.2015. Odběr je třeba provést za přítomnosti zástupce klubu. Bohužel mezi Vámi a klubem nedošlo k dohodě k odebrání vzorků, tudíš klub celou tuto záležitost postupuje ČMKU. Veškeré potřebné záležitosti proto řešte s ČMKU.
S pozdravem, Kunt

---------- Původní zpráva ----------
Od: damakrkonose@seznam.cz
Komu: liborkunt
Datum: 7. 2. 2015 8:11:39
Předmět: Re: Re: Fwd:

Vážený pane předsedo , posílám odkaz na jeden z důvodů proč nemám důvěru v čestné jednání klubu.
Zpráva revizní komise za rok 2014
http://www.pointer-setter.cz/archiv/prilohy/m_zprava/56-641-01--B79ltH.pdf
K.Kocúrová

-------- Původní zpráva --------
Od: liborkunt
Datum: 6.2.2015
Předmět: Re: Fwd:

Souhlasíte tedy s tím, že dnešní odběr vzorků se neuskuteční?
S pozdravem, Kunt

---------- Původní zpráva ----------
Od: damakrkonose@seznam.cz
Komu: president@pointer-setter.cz
Datum: 6. 2. 2015 7:04:26
Předmět: Fwd:

Přeposilám opakovaně abych měla jistotu že text došel.

-------- Původní zpráva --------
Od:
Datum: 4.2.2015
Předmět:
Pane Kunt,
po naší předchozí telefonické domluvě potvrzují, že s testy souhlasím za dohodnutých podmínek které jsme si telefonem dojednali. V případě potřeby mě můžete kontaktovat telefonem. Pošta mi není doručována. Vyzvedávám ji osobně jednou týdně. Na dopis odpovím .
Kocúrová
Jeden z emailů zaslaných po telef. dohodě:

-------- Původní zpráva --------
Od:
Datum: 8.3.2015
Předmět: Fwd: Re: Fwd:

-------- Původní zpráva --------
Od: liborkunt
Datum: 6.2.2015
Předmět: Re: Fwd:

Souhlasíte tedy s tím, že dnešní odběr vzorků se neuskuteční? S pozdravem, Kunt

---------- Původní zpráva ----------
Od: damakrkonose@seznam.cz
Komu: president@pointer-setter.cz
Datum: 6. 2. 2015 7:04:26
Předmět: Fwd:

Přeposilám opakovaně abych měla jistotu že text došel.

-------- Původní zpráva --------
Od:
Datum: 4.2.2015
Předmět:

Pane Kunt,
po naší předchozí telefonické domluvě potvrzují, že s testy souhlasím za dohodnutých podmínek které jsme si telefonem dojednali. V případě potřeby mě můžete kontaktovat telefonem. Pošta mi není doručována. Vyzvedávám ji osobně jednou týdně. Na dopis odpovím.
KocúrováZde je snímek dopisu s nařízením provedení testů paternity vrhů "P" a "R" CHS DAMA Krkonoše.Na tomto odkaze naleznete platné Stanovy ČPSK.stenatkaknihakontaktfrenchenglishdeutsch