auverg
aktuality foto kontakt

Aktuality 2012 a novější>>>2010/11>>>2009 >>> 2008 >>> 2007 >>>

1.1. 2017 přišli na svět naši "dárečci". Vrh T anglických setrů z vynikajícího spojení "všestranného psa" a "výstavní" fenky. Zájemci si mohou už dnes rezervovat štěňátka na uvedených kontaktech.Na tomto odkazu budou postupně zveřejněna všechna jednáni klubu a korespondence.
Erica Sarmando Dream (RIČÍ) dnes oslavila svoje 9 narozeniny. Těší se výbornému zdraví. Jeji největší radostí je práce ve zvěři. Má stále stylové, chuťové hledání, vynikající nos, pevné vystavení a spolehlivé přiznávání. Po onemocnění, které prodělala v průběhu laktace po prvním vrhu v r. 2008, jsem měla pochybnosti o jejím dalším využití v chovu. Genetická dispozice pro prodělané onemocnění se nepotvrdila, ani katastrofická prognoza její budoucnosti se nenaplnila. Po dvou letech jsem se odvážila jí znovu nakrýt.

Celkem dala 4 vrhy.
1. r.2008 - 1 štěně (Maria Matilde (Mařenka) nikoliv prodaná ale dosud stále nezaplacena nevěsta :-)
2. vrh P r. 2010 - 8 štěňat
3. vrh R r. 2012 - 3 štěňata
4, vrh S r. 2014 - 3 štěňata

Ričí byla v průběhu březosti i laktace pod veterinárním dohledem. Potomky dle možnosti sleduji stále. Podle zjištěných výsledků DKK u dvou jedinců po utrpěném a léčeném úrazu v době růstu je 1x 2/1, 1x 1/1, ostatni 0/0.

PRA 1.vrh Maria Matilde Scotch DAMA Krkonoše affected. 2. A 3. vrh affected a carrier, 4. vrh carrier. Ze všech potomků jedna fena prodělala vážné problémy (srostla dvě žebra nezhoubným nádorem, zánět dásní a zubů, uštknutí zmijí). Kromě úrazů se zatím další zdravotni obtíže u ostatnich nevyskytly. Všichni jsou exteriérově výborní s prokázanými loveckými vlohami a vynikající povahou. Fena je babičkou dvou vrhů. Ze všeho nejvíc si na Ričí cennim její vynikající povahy, ve které jsou pevně zakotveny přírodní zákony, které fena plně respektuje. Přeji Ričí i sobě nadále pevné zdravi, abychom si v tom čase, který je nám tu daný, užily co nejvíc krásných chvil pod modrou oblohou kde je nám dobře.


3.3.2015

http://psy-pies.com/artykul/braque-d-auvergne-wyzel-z-owernii,1498.html

Chovný pes z naší CHS Targo Piaf DAMA Krkonoše si zapózoval pro fotografie prezentující exteriérový standard auvergnéských ohařů na polském webu.

The stud dog (A Targo Piaf DAMA Krkonoše) from our kennel as a presentation of an exterior standard of breed on Polish website
6.2.2015

Vážení kynologičtí přátelé, návštěvníci našich stránek a hlavně majitelé gordonů z naší CHS vrhů P (nar.2010) a R (nar. 2012).
Jistě si pamatujete z doby, kdy jste si odváželi štěňátka domů, že jsem chodila o dvou berlích. Měla jsem několik let závažný pohybový problém s kyčelními klouby a po úraze. V té době se mi v mé nepřítomnosti o psy i háravé feny staral za finanční úhradu Zdeněk Hejzlar (Scoth Do Pole). S velkou pravděpodobností překryl mojí fenu GS "Ričí" jiným psem, než kterým jsem kryla já. Jestli to bylo úmyslně, aby nemusel zaplatit za "Mařenku" (Maria Matilde Scoch DAMA Krkonoše) nebudu polemizovat. ČPSK ani ČMKU nevyžadují testy rodičů. Z. Hejzlar dal zhotovit testy příbuzných psů, jimiž otcovství doloží. Kdo jiný by věděl kam jít, než ten, který to opravdu udělal? Při krytí Dastinem Z. Hejzlar nebyl. U toho byl jiný svědek.
Tato záležitost se řeší už dva roky a Z. Hejzlar byl v souvislosti s tím už v r. 2013 vyšetřován orgány činnými v trestním řízení. ČPSK nejednal pod vedením bývalého předsedy v souladu s platnou právní normou a spolu s plemenou knihou (z ČMMJ v Lešanské ul.) tajili závažné údaje. Současně úmyslně dezinformovali kynologickou veřejnost s úmyslem odvést pozornost od závažných pochybení, kterých se dopustili vystavením dvou různých rodokmenů na jednu fenu "Mařenku". Z těchto důvodů se dostáváme k závěrečnému řešení po tak dlouhé době. Za chov je ovšem odpovědný chovatel. To jsem v tomto případě já, a to bez ohledu na to, že jsem byla nemocná. Udělala jsem chybu, že jsem svojí psí smečku svěřila bezectnému člověku. Hluboce se omlouvám všem majitelům těchto gordonů a současně je prosím, aby kontaktovali mě (damakrkonose@seznam.cz) nebo nového předsedu ČPSK (prezident@pointer-setter.cz), za účelem provedení ověření paternity. Nemám kontakty, dokumenty se ztratily v r. 2013 s krádeží a devastacemi mého kynologického zařízení. PROSÍM nepřestaňte své pejsky proto milovat a věnovat jim svojí péči. Oni za nic nemohou. V případě, že bude opravdu prokázán jiný otec, bude jim vydán opravený rodokmen. Aktivity, které v souvislosti s tímto Z. Hejzlar vyvíjel a bohatě hradil ze "svých" prostředků, dávají tušit, že otcem je pes s PP ze zahraničního chovu s vynikajícm rodokmenem, který byl v té době v mém vlastnictví.

Děkuji, že jste mi věnovali svojí pozornost.
majitelka CHS DAMA Krkonoše
Kvetuše Kocúrová
damakrkonose@seznam.cz


Dear friends of cynology, visitors of our website and owners of gordon-setter litter "P" (born in 2010) and "R" (born in 2012) in particular.
Surely you all remember that I was walking with two crutches at the time you took away your puppies. I had serious motoric problems with my hips and by implication of injury for several years. At the time of my absence Zdeněk Hejzlar (Scotch do Pole) was taking care of my dogs and rutting bitches. It is more than probable that he used for the second mating a different stud dog than I did for the first time. It is no use to say whether this was his intention or not because he did't want to pay for "Mařenka" (Maria Matilde Scotch DAMA Krkonoše). This cause has been in proces for 2 years. Further more, Z. Hejzlar was investigated by law enforcement authorities in criminal proceedings in connection with that in 2013. The Czech Pointer-Setter Club (ČPSK) under the leadership of a former chairman has not acted in accordance with applicable laws and regulations and together with the breed book (from ČMMJ in Lešanská street.) they have concealed serious data. At the same time they deliberately misinformed the cynologic community with the intention to divert attention from their serious misconduct which they committed by exposure of two different pedigrees for one bitch "Mařenka". Therefore the final solution has come after such a long time. However, the breeder is responsible for breeding. That is me in this case (regardless the fact that I was sick). I made the mistake that I entrusted my kennel to a ruthless man to take care of it. I deeply apologize to all owners of these gordons and at the same time I ask them to contact me (damakrkonose@seznam.cz) or a new chairman of ČPSK (prezident@pointer-setter.cz) in order to verify the paternity. I don´t have the contacts, documents were also lost or stolen in 2013 during devastations of my kennel facility. PLEASE, don't stop love and take care of your dogs because of this. It is not their fault. In case another father is proved the corrected pedigree will be issued to them. All actions which Z. Hejzlar developed in connection with this cause (all paid out of "his" finances) predict that the father is a stud dog from foreign breed with excellent pedigree which was in my property at that time.

Thank you for your attention.
owner of DAMA Krkonoše kennel
Kvetuše Kocúrová

3.1.2015

Nový Český šampion z řad našich odchovánků. A Targo Piaf DAMA Krkonoše. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů na kobercích i v polích.

New Czech champion Targo Piaf DAMA Krkonoše. Congratulations! We wish him many more successes in shows and fields

PF 2015.

Náš nový chovný pes A Targo Piaf DAMA Krkonoše ČLP/BA/132/14 má své vlastní webové stránky, které najdete na adrese www.TargoPiaf.com.

www.TargoPiaf.comZávěrem letošní výstavní sezony se pro nás stala Evropská výstava v Brně. Měli být 4 zástupci našeho chovu auvergnéekých ohařů, ale nakonec náš superšampion nenastoupil pro "defekt po kousnutí", a tak se dostavili jen "mlaďoši"... Targo, Tai Chi a Trois Piaf DAMA Krkonoše. Tai Chi absolvovala i NV při EDS, a tak jsme si odnesli velmi slušný výřad titulů. Samé výborné, 4x CAC, 1xNV, 1x BOB, 1x CACIB, 1x BOS, 1x r. CACIB a jeden titul Evropský vítěz. Docela slušný výřad titulů svědčí o tom, že máme slušný chov a máme šanci těšit se z něj a doufat, že i do budoucna nám bude přát štěstí.

Výběr fen na EDS Brno 2014

Trois Piaf DAMA Krkonoše, CAC, CACIB, BOS, Evropský vítěz

Targo Piaf DAMA Krkonoše, V1, CAC, res.CACIBPo delší době nějaká ta zprávička a foto.
Bohužel tyto stránky zanedbávám vzhledem ke zkomplikované možnosti prezentace.Aktuální informace o práci našich psů a psů z naší CHS naleznete na sociální síti FB na veřejně přístupné stránce Chovatelská stanice DAMA Krkonoše.K této stránce je možný přístup i pomocí telefonu a je možné se s námi i poměrně rychle spojit. V uplynulých měsících se podařilo dosáhnout výborných pracovních i výstavních výsledků našich mladých fen a tím i splněním podmínek jejich chovnosti. V letošním roce ukončily v naší CHS všechny feny svůj produktivní věk a odešly do zaslouženého důchodu, který si společně ve zdraví a pohodě užíváme. Příroda je k nám v tomto roce velmi přející a tak se dá i s lidskou zlobou lépe vyrovnat. Na opravdovou lásku a skutečný celoživotní zájem vyrovnaný a slušný člověk nerezignuje.Proti pomlouvačům mluví vysledky naší práce. Moc mě těší, pokud se mi podaří dostat nadějné štěndo k nadějným majitelům a když všechno klapne a k pilné a vytrvalé práci se přidá trochu štěstí tak je nad čím se usmívat.Targo Piaf DAMA Krkonoše spolu se svými majiteli dosáhl letos krásné výsledky na výstavách i v práci. Splnil také podmínky k chovu. Vyšetření kyčlí absolvoval s výsledkem DKK 0/0.Trois Piaf DAMA Krkonoše v letošním roce splnila bez ztráty kytičky podmínky k chovu


Tristan Piaf DAMA Krkonoše taktéž splnil podmínky k chovu


AS Sapphire DAMA Krkonoše-absolvovala zkoušky a splnila podmínky pro udělení šampiona České republikyGS Rebelka D Scotch DAMA Krkonoše absolvovala PZ , splnila limitní známky a dosáhla splnění podmínek pro udělení titul český šampion.Poslední štěnda Ričínky / Erica Sarmando Dream / se rozprchla do Evropy a v ,,česku,, zůstal nadějný pejsek Scott, kterému je v současné době 5 měsíců. Vzhledem k tomu, že je od utlého mládí ve zvěři a čerpá z dobrých příkladů dospělých psů, umí již perfektně vyhledat zvěř a vystavit i ,,uklidovat,,ji. Přiznávání a postupování je u něj ,,jedna pohádka,, .Má vyměněný chrup zatím vše OK a tak už jen přát si trochu toho štěstí aby vše potřebné dopadlo dobře.

Sir Z Scotch DAMA Krkonoše

Scott Z Scotch DAMA Krkonoše

Scott Z Scotch DAMA KrkonošeTaké odchovánci po našich fenách se doma i v cizině velmi pěkně prezentuji a tak nemám důvod být smutná a všechny tyto krásné zážitky mi dávají sílu jít dál a pracovat se svými svěřenci a předávat své zkušenosti dalším zájemcům o tuto činnost.

Našim štěňátkům je dnes 6 týdnů.
Budou asi pěkně chlupatá takže na výstavy bude co česat a při návratu z pole ještě víc :-D
Jeden pejsek je volný - pokud navštívíte naši chovatelskou stanici na FB naleznete zde vždy aktuální fotografie a videa


Teplé letní počasí nám nabízí mnoho možností k výcviku psů k lovecké praxi.
Targo Piaf DAMA Krkonoše
Trois a Tristan
sourozenci z vrhu už mají za sebou zkoušky vloh
také
Sapphire DAMA Krkonoše - fenka AS - splnila poslední podmínku k zařazení do chovu úspěšně složenými ZV.

 

 

 Štěňátka se mají k světu.
Máme dva kloučky volné. K odběru budou na konci 8 týdne svého života, to znamená na konci školního roku.
aktuální informace k Zirečkovi budou později, tak jenom krátce.

V Praze vyhrál celou dvoudenní výstavu,
Best in show.
Ve Slavkově na klubové výstavě ve velmi silné konkurenci získal ocenění BOB a nejlepší pracovní pes.
ostatní informace na www.fiorchara.cz

 

 


11.5.2014 Klubová výstava Konopiště

Vezmeme "Malého flíčka", přidáme aspoň čtvrt tuny masa, kopec lásky, špetku prác , zamícháme, pečeme 1 rok a máme z toho Junior Championa ČR, spoustu krásných chvil, zážitků a nových přátel a hlavně toho nejlepšího čtyřnohého přítele, se kterým si můžete a někdy i musíte o čemkoli pokecat (kdo měl kdy avergňáka, tak ví )
Přejeme hodně zdraví, štěstí, výstavních i pracovních úspěchů všem sourozencům. Páníčkům pevné nervy na poli, lehký krok na výstavách a spoustu krásných zážitků s Téčky.

 


9.5.2014 Narozena štěňátka gordonsetrů/ Puppies of Gordon Setter were born

M: Erica Sarmando Dream
O: Zir z Holubické stráně - www.fiorchara.cz

 


MVP Č. Budějovice 26.4.2014

Auvegrgnéský ohař
rozhodčí p. M. Václavík

Targo Piaf DAMA Krkonoše V1, CAJC, BOJ, BOB
Trois Piaf DAMA Krkonoše V1, CAJC


13.4. 2014 Chemnitz IDS
Tai Chi - Queen DAMA Krkonoše
CAJC, BOJ - CAC, CACIB, BOB

.a vesele jsme juchali domů ještě trochu za sluníčka pocvičit


6.4.2014  Jarní svod psů v Počernicích

Na letošním svodu jsme se sešli hned tři z jednoho vrhu averňáčků a jeden  anglický setřík.
Byl krásný den a tak jsme ho také všestranně využili. Nejen svod ale i další plánování aktivit a pak trochu praxe s nácvikem vystavování mlaďochů na vypuštěné křepelce.
Naši 10 měsíčni raubíři se vydováděli a pak nám ukázali, že máme v co doufat.

 

 

 


Erica Sarmando Dream / Interšampionka, šampionka několika států a držitelka titulu CACT za pracovní výkon /dala ve svých 3 předchozích vrzích celkem 11 štěňátek.


Po prvním vrhu,kdy po zahraničním krytí měla jedno štěňátko /MAŘENKU - Marie Matilda Scotch DAMA Krkonoše  /, onemocněla a zdálo se, že už nikdy nebude využita v chovu. Po jejím uzdravení a postupném zatěžování a ověřování si zdravotního stavu této feny jsem se odhodlala po dvou letech k dalšímu krytí a potvrdilo se, že fena je v pořádku. V současné době je v kondici, která ve srovnání se stejně starými jedinci nesporně ukazuje, že je v tak dobré formě, že štěňátka i v osmém roce života určitě v pohodě odchová. Její vynikající formu potvrdil  veterinář i zkušení chovatelé. I příroda nám ukazuje, že není důvod tuto fenu nevyužít k poslednímu vrhu v souladu s chovatelským řádem.

Nicméně  fena i potomci si nesou  gen pro šeroslepost, která se krytím čístým psem /psem bez genu této choroby/ postupně eliminuje. U nás není tato choroba dosud povinně sledována  a testována, pouze někteří chovatelé ve svém zájmu a v zájmu odchovávání zdravého potomstva tuto poruchu u svých psů sledují. Přez to, že jedinci mají tento gen, nemusí se u nich šeroslepost projevit ani ve vyšším věku.
Potomci se kterými se pracovalo /ze všech třech vrhů/, jsou velmi úspěšní nejen na výstavách ale i v práci. Jsou zdraví a neprokázaly se žádné nedostatky ani při velké zátěži. U psa, který byl v mládí sražen autem a zranění se podepsalo na jeho vývinu, se stav nezhoršil na tolik aby nemohl absolvovat   několikery zkoušky a následně bez udělení jakékoliv výjimky být zařazen do chovu a dokonce získal i titul českého šampiona krásy.

Erica / Ričí/ je už dvojnásobnou babičkou  a  jeden její vnouček je už junior šampion. I tato ,,vnoučátka,, ,pokud mám možnost je sledovat jsou zdravá.

Potomci  jsou dobře čvičitelní, přátelští, s vynikající povahou, kterou ocení nejen zkušení kynologové ale i ti kteří si pořizují toto plemeno jako rodinného přítele.

Taťka budoucích štěňátek Zir z Holubické stráně je také pohodář a tak se snad potomci nemohou nevydařit. :-D :-D :-D   Zireček je historicky nejúspěšnější gordonsetr . Je mnohonásobný šampion krásy a co víc i šampion práce. Tolika tituly  krásy a tolika úspěšně absolvovanými zkouškami  se žádný pes GS nemůže pochlubit.
Genetické vyšetření šerosleposti má negativní -je tedy čistý.
Podrobné informace o něm naleznete na www.fiorchara.cz kde naleznete celý výčet jeho pracovních a výstavních úspěchů. Také jeho zdravotní ,,kartu,, .
Vrh očekáváme 12.5. 2014  a odběr štěňátek může proběhnout  začátkem července / dle domluvy/. Štěňátka v té době budou odčervena, otetována a očkována první vakcinou. Návrh kupní smlouvy dostanou zájemci o štěňátka osobně s předstihem aby byla možnost eventuelní úpravy podle dohody.
S novými majiteli udržuji po vzájemné dohodě kontakt a jsem kdykoli ochotna podělit se s nimi o zkušenosti získané dlouholetým chovem  tohoto plemene.
Najdete nás také jako chovatelskou stanici DAMA Krkonoše na soc. síti Facebook,
kde naleznete aktuální informace i fotografie z naší CHS. 


DUO CACIB Brno únor 2014
První kroky na výstavní scéně naší malé avergnéské slečny
Tai Chi Piaf DAMA Krkonoše 2x CAJC, BOJ
určitě nezapomenutelné zážitky :-D


 

Dne 9.a 11. 3. 2014 byla kryta fenka GS
Erica Sarmando Dream ---najdete u nás na webu
psem
Zir z Holubické stráně -- http://www.fiorchara.cz/
historicky nejúspěšnější pes v ČR -inter šampion krásy a šampion práce

další zprávu dodáme po potvrzení březosti  asi 4.4.2014

 


  Hanácká NVP Brno 4.1.2014


GS Rebelka D Scotch DAMA Krkonoše tř. otevřená -V1, CAC

AS Salomíne DAMA Krkonoše tř. otevřená V1, CAC

i potomkům po našich fenách se dařilo a odnášeli si domů své první trofeje :-)


 


 

Za  rok 2013 jsme nedaly na webové stránky ani jednu zprávu. Pokusím se tento rok  shrnout v několika větách a doprovodu pár fotografií.


Gordonsetři – Rebelka DAMA Krkonoše se pomalu zotavila po své náročné operaci. Sice z ní už nikdy nebude rychle heldající pes. Tuto činnost vykonává opravdu s rozvahou ale zato  vynikne její pevné a spolehlivé vystavování a krásné postupování.  Zato velmi ráda aportuje a svým klidem před zvěří a  naprostou poslušností se velmi dobře zapsala na honech, kde myslivci  ocenili její schopnosti práce při honu na drobnou zvěř. Musím říct, že i mě připadá, že za všechnu starost o ní mě odměňuje svojí velikou přízní.  Na výstavách  v tomto roce  splnila podmínky pro udělení tituu junior šampion ČR a dokonce získala i BOB a BIG junior a 3. Big v dospělých. Co víc bych si mohla přát. Dokonce má už i vybraného ženicha  ale ještě musí počkat, když se zadaří tak na jaře ještě bude mít po Ričínce nové sourozence.


Angličtí setři - Nový přírustek –Sapphire DAMA Krkonoše – Safinka  je správný angličan – klidná, hodná, krásná / někdy na zabití jako každý puberťák / Na první výstavu jsem jí poslala do ,,světa,, .Sice se vrátila s titulem junior šampion Rumunska ale taky s prokousnutým nosem  :-). Ten se krásně brzy zahojil a tak i na  její první výstavě v Čechách získala hned  CAJC  a hned i 2. BIGJ a na podzim si taky splnila všechny podmínky pro udělení titulu a ještě k tomu přidala 2x CAC a r. CACIB aby měl pro strýčka příhodu na další sezonu.


Práce v poli není sice trailová ale s výborným nosem a pevným vystavováním se svému staršímu bratrovi Marcipánovi  už téměř vyrovná. Zkoušky jsme neudělali, učila rozběhávat Rebelku a bez druhého psa a v poli bez jediného kousku zvěře jí to  teď vůbec nic neříká. Všichni jsou zvyklí pracovat na divoké zvěři a dnešní trend zkoušek bez zvěře s vypuštěnou křepelkou nebo uvázaným bažantem se jí jeví stejně tak jako mnohým jiným – nedůstojný.

 


BRAQUE   ď Auvergné - Trois  DAMA Krkonoše– poslední benjamínek z naší nové trojice  má v této době  6 měsíců Je to malý, krásný zloduch -/ zas tak malý ne –je jí pěkný kousek /. Do nedávna rostla –dá se říct jako dříví v lese.
Její bráška Targo už se honosí krásnými posudky z několika výstav a hlavně obrovským prvenstvím. Dostal na specialní klubové výstavě v Milevsku titul   BIS štěně   - nejkrásnější štěndo výstavy.
Dostal ho po zásluze. Veronika s Michalem nenechávají nic náhodě a trénují a chodí s Targem i do psí školky. Když jsem to viděla jak jim to jde, musely jsme se do toho taky pustit abychom  na jaře spolu s ostatními štěndy auvergňáčků trochu  podpořily Kirka – staršího brášku ze stejného spojení, který už dosáhl mnoha titulů šampionů okolních států – nemluvě o našich třech š. JCH, , CH, GCH ČR.


Také odchovánci po našich fenách a psech už se začínají ukazovat a tak pořád mám na co koukat na výstavách i na na fotografiích na Fb a hlvně radovat se při jejich návštěvách a společných procházkách a zážitcích.
Nebylo ale jen veselo. Někoik pesků z naší smečky odešlo tento rok za duhový most a tak se naše smečka i přez přírustky začíná zmenšovat.


Dokonce se v tomto roce přidaly i problémy  s mezilidskými / mezipejskařskými / vztahy  Tak jak se bortí morální hodnoty naší společnosti zasahuje tento fenomén i do kynologie. Je to smutné ale  člověk ne vždy odhadne správně, zda dá štěně opravdu do dobrých rukou, dobrému člověku. Nakonec se ukáže, že ten do koho vkládáte největší důvěru je ten nejhorší z nejhorších. Ale i to patří k životu  - Bůh zaplať, že ty moje psiska mi to dokážou všechno vynahradit.
A tak se těším na příští rok na další štěňátka z naší chovatelské stanice, na další výstavy a setkání s těmi, kteří nenosí svojí zlobu ,,na trh,, a neživí se pomluvami aniž by se podívali do svého svědomí.
Proto do toho nadcházejícího roku přeji všem lidem  DOBRÉ Vůle  aby se nemuseli potýkat s takovými  problémy, mohli se radovat se svými pesany a současně děkuji těm, kteří mi pomáhali a byli mi oporou v tomto  období.

 

 
stenatkaknihakontaktfrenchenglishdeutsch